Våra olika system för små avlopp

System för WC (WC+BDT avlopp)
Tar hand om allt ditt avloppsvatten.
IN-DRÄN Plus 5, WC+BDT

 Detta system är anpassat för ett hushåll och renar både bad-, disk- och tvättvatten (BDT), samt avloppsvatten från WC.
IN-DRÄN Plus systemen används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15.
Lösningar finns för 1- 15 personer (1 – 3 hushåll).
IN-DRÄN Plus 5, WC+BDT, infiltration på liten yta
 Kompletta system för 1 – 3 hushåll (1 – 15 personer)
Infiltration på liten yta –  8 kvm  (vid ett hushåll)
Inget extra grus behövs -inbyggt i modulerna

SYSTEM UTAN WC (BDT-avlopp)
Tar hand om ditt bad-, disk- och tvättvatten.
IN-DRÄN Plus 5, BDT

Detta IN-DRÄN Plus system är anpassat för ett hushåll (upp till 5 personer) och tar hand om reningen av hushållets bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Lösningar finns för 1- 15 personer (1 – 3 hushåll).IN-DRÄN Plus systemen används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15.

Avloppssystem utan WC, IN-DRÄN Plus 5, BDT.Slamavskiljare SA900 följt av IN-DRÄN Plus infiltration.

FANN minireningsverk för BDT

FANN minireningsverk  för avloppsvatten utan WC, d v s BDT-vatten ( bad-, disk- och tvättvatten) består av en mindre slamavskiljare följt av biobädden. Ingen fosforfällningsenhet behövs eftersom det är i toalettvattnet som den mesta fosforn finns. Finns även i utförande för två och tre hushåll (upp till 10 alternativt 15 personer).

FANN minireningsverk för avloppsvatten utan WC, IN-DRÄN Biobädd 5, BDT.Slamavskiljare SA900 följt av IN-DRÄN Biobädd 5.

SYSTEM FÖR FOSFORRENING
Fosforfälla eller EkoTreat fosforfällning vid extra höga krav på fosforrening.
IN-DRÄN Plus 5, WC+BDT , Hög skyddsnivå

Detta system används när det finns krav på hög skyddsnivå (extra fosforrening) och är anpassat för ett hushåll (upp till 5 personer). Anläggningen renar både bad-, disk- och tvättvatten (BDT), samt avloppsvatten från WC. Den extra fosforreningen erhålls med hjälp av EkoTreat fosforfällningsenhet som monteras inne i huset. Enheten doserar flockningsmedel så att fosforn fångas i slamavskiljaren och inte belastar naturen. Ett serviceavtal underlättar driften av din avloppsanläggning samt säkerställer att miljökraven uppfylls.

IN-DRÄN Plus systemen används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15.
Lösningar finns för 1- 15 personer (1 – 3 hushåll).

FANN infiltration IN-DRÄN Plus 5, WC+BDT Hög skyddsnivå, med EkoTreat fosforfällningsenhet inomhus. Fosforfällning sker i slamavskiljaren, före infiltrationsbädden.

* Kompletta system för 1 – 3 hushåll (1 – 15 personer)

* Infiltration på liten yta –  8 kvm  (vid ett hushåll)

* Inget extra grus behövs -inbyggt i modulerna

SYSTEM MED SLUTEN TANK

I system med sluten tank samlas WC-vattnet i tanken.
Att samla avlopp från WC i en sluten tank är ibland det enda rätta.

Under vissa omständigheter, till exempel när det är förbjudet att släppa ut WC-vatten, kan en sluten tank för WC-vattnet vara lösningen.
Det övriga avloppsvattnet från hushållet (BDT-vattnet) renas i en infiltration eller markbädd
Våra slutna tankar är typgodkända – en trygghet för dig eftersom det garanterar en lång och säker användning.

En sluten tank för WC-vattnet och en BDT-infiltration med IN-DRÄN Plus

TOALETTSYSTEM ROSLAGEN
Vattentoaletten med vakuumteknik som är snäll mot miljön.

Toalettsystem Roslagen gör det möjligt att installera en komfortabel vattentoalett även i känsliga miljöer, som till exempel i just Roslagen. En extremt snålspolande toalett som den här, med i snitt endast 0,5 liter per spolning, minskar vattenförbrukningen till glädje för dig som inte har tillgång till obegränsad mängd vatten och vill spara på dricksvattnet. Systemet passar lika bra för permanent- som fritidsboende. Toalettfraktionen samlas upp i en sluten tank och BDT-vattnet, d v s bad-, disk- och tvättvattnet, leds till en infiltration eller markbädd. Toalettsystemet kräver inga servicekostnader – bara tömning av tanken. Tack vare att system Roslagen är extremt snålspolande, är det långt mellan tanktömningarna – för  en familj kan man räkna tömning en gång per år, eller efter ca 5000 spolningar.

Toalettsystem Roslagen är ett bra miljöval – en kretsloppstoalett som är godkänd av Norrtälje kommun.

Snålspolande vakuumtoalett Roslagen är kretsloppsanpassad och ett bra miljöval
 Bra miljöval – kretsloppsanpassad lösning
Vakuumteknik för privatpersoner
Funktionssäker och lättskött
Ingen servicekostnad
Snålspolande