Infiltration med IN-DRÄN

IN-DRÄN är infiltrationssystemet utan sten och makadam som inte bara är ett alternativ till den traditionella infiltrationen utan också en kostnadseffektiv lösning för problemställen. Systemet är sedan slutet av 1970-talet väl beprövat runt om i världen och har funnits i Sverige sedan 1990.

[]

 

Tack vare systemets unika konstruktion åtgår endast ca en tredjedel av ytan jämfört med vanlig infiltration. Stora besparingar görs genom att behovet av fyllnadsmassor minskar avsevärt.

 

IN-DRÄN är också lösningen vid problemställen t ex om du har begränsat utrymme, svår terräng, högt grundvatten, dålig avrinning i marken eller en gammal igensatt infiltration. Vid trädbevuxna fastigheter behöver färre träd fällas för att anlägga infiltrationen.

Vi har kompletta system för upp till tre hushåll. Att göra större anläggningar går naturligtvis också bra då de produkter vi producerar lätt går att kombinera med varandra för att bilda större system.

Idag finns över 60 000 anläggningar i drift runtom i Sverige, Finland samt i flera länder i Europa.