Att välja rätt avlopp är inte bara en skitsak

Det är inte det lättaste att välja vilket avloppsystem man ska ha när det gamla har slutat att fungera. Oftast så trycker man på knappen och så är det bra med det.

På marknaden finns det en mängd olika lösningar. Det finns minireningsverk, boxar, växtavlopp och en massa andra lösningar som gör det svårt att välja. Men som entreprenör har vi gjort vårt val och efter att ha installerat avlopp i över 10 år kommer inte vi byta.

Helhetslösningen som vi erbjuder kommer från det Svenska företaget FANN. Produkterna är utvecklade här och tillverkas här vilket gör att de är anpassade för vårt klimat och uppfyller ALLA krav som myndigheterna ställer och självklart finns det anläggningar som är anpassade efter den säkerhetsnivå som din kommun kan kräva.

Fanns anläggningar är lika briljanta som enkla. De är egentligen bara en utveckling av våra ”traditionella” avlopp men enklare att anlägga och effektivare. De är passiva vilket innebär att du som kund inte behöver hålla på med remmar, motorer, torvsäckar, briketter och allt annat som många av de andra lösningarna kräver. Det är helt enkelt ett avloppsanläggning där man har tänkt på dig som faktiskt äger avloppet!

Men också som entreprenör är det en trygghet. Vi lämnar den maxgaranti som lagen tillåter, 10 år, på alla våra installationer och det är vi som i slutändan får stå till svars inför kund om det blir problem. Det är också en av anledningarna till att vi installerar FANNs avloppslösningar som vårt första val.